Jaarverslag MR

Het jaarverslag van 2017-2018 van de Medezeggenschapsraad staat online.

U vindt het bij ouders, MR.