Algemeen

 • Hoe houden wij jullie op de hoogte?

  Schriftelijke informatie

  • Regelmatig ontvang je de nieuwsbrief.
  • De leerkrachten houden jullie via de parentcom app op de hoogte van de gang van zaken in de klas.

  Contactmomenten

  • Informatieavond aan het begin van het schooljaar.
  • Oudervertelgesprekken vinden ook plaats aan het begin van het schooljaar.
  • Rapportgesprekken zijn twee keer per jaar, het gesprek aan het einde van het schooljaar is facultatief.
  • Voor groep 8 is er aan het begin een doelgesprek en halverwege het schooljaar een adviesgesprek.
  • Vier keer per jaar is er een inloopochtend tot 9.00 uur, waarbij je een kijkje kunt nemen in de groep van je kind.
 • Vertrouwenspersonen

  Interne vertrouwenspersonen
  Zij zijn gemakkelijk aanspreekbaar, zowel voor de leerlingen als voor hun ouders.

  De interne contactpersonen van onze school zijn:
  Angela van den Heuvel        angela.vandenheuvel@eenbes.nl
  Anouschka van der Zande   anouschka.vanderzande@eenbes.nl

  Externe vertrouwenspersoon
  Aan onze school zijn ook externe vertrouwenspersonen verbonden.

  Onze externe vertrouwenspersoon is afkomstig van het bedrijf &Zelf. El Theuws is bereikbaar via
  e-mail: el.theuws@enzelf.nl
  telefonisch: 06-12407652

 • Medezeggenschapsraad

  In de medezeggenschapsraad (MR) is advies en inspraak van ouders en leerkrachten over het beleid van de school geregeld. De school hecht grote waarde aan een goed functionerende MR, omdat daardoor een breed draagvlak kan ontstaan voor besluiten die het bestuur of de school moet nemen. De vergaderingen zijn openbaar en vinden gemiddeld zeven keer per schooljaar plaats.
  De MR bestaat uit:
  Ouderleden: Rene van Lieshout, Susanne Nagelmaeker, Marijke Hurkx
  Teamleden: Diana Pouwels, Connie Deiss en José van Hugte

   

   

   

 • Ouderraad

  De ouderraad bestaat uit een groep enthousiaste ouders. Wij zetten ons met veel plezier in bij activiteiten op school en ondersteunen hierbij het team van de Wentelwiek. Activiteiten waar wij ons mee bezig houden zijn bijvoorbeeld: Sinterklaas, Kerst, Carnaval, Pasen en de laatste schooldag.
  Als ouderraad vinden we het fijn dat we samen met het team kunnen bijdragen aan leuke herinneringen voor alle kinderen van Kindcentrum de Wentelwiek!
  Wij zijn te bereiken via mail: ordewentelwiek@eenbes.nl

Schooltijden, vakanties en gymmen

 • Schooltijden

  Maandag, dinsdag en donderdag van 8.30 tot 14.30 uur.
  Woensdag en vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur.

  Pauze
  De kinderen hebben twee keer pauze. Het speelkwartier is van 10.15 – 10.30 uur. Lunchtijden zijn van 12.00 – 12.30 of van 12.30 – 13.00 uur.

 • Vakanties

  Schooljaar 2023 – 2024

  Herfstvakantie   16 t/m 20 oktober 2023

  Kerstvakantie      25 december 2023 t/m 5 januari 2024

  Carnavalsvakantie 12 t/m 16 februari 2024

  2e Paasdag          1 april 2024

  Meivakantie        22 april 2024 t/m 3 mei 2024

  Hemelvaart         9 en 10 mei 2024

  2e Pinksterdag    20 mei 2024

  Zomervakantie    8 juli t/m 18 augustus 2024

 • Studiedagen 2023 -2024

  29 september 2023

  1 november 2023

  6 december 2023

  19 februari 2024

  29 maart 2024

  20 juni 2024

  26 juni 2024

 • Gymtijden

  De groepen 1-2 gymmen in de speelzaal.

  De gymlessen van de groepen 3 t/m 8 en taalklassen vinden plaats in de gymzaal aan de Jacobushoek. Deze groepen gymmen op de volgende dagen:

  Maandag: groepen 7, 4, taalklas A, taalklas, B, 8B en 5

  Dinsdag: groepen 8A, 3, 5-6 en 6

  Woensdag: groepen 5, taalklas A, taalklas B en 8B

  Donderdag: groepen 6, 5-6, 7, 4, 3 en 8A

 • Lesuitval en vervanging

  Bij ziekte of buitengewoon verlof van de leerkracht wordt de groep door een invalkracht overgenomen. Eenbes basisonderwijs beschikt over een eigen poule van vaste vervangers. Wanneer er geen vervanger beschikbaar is, zoeken we intern naar een oplossing zoals het samenvoegen van groepen. Het kan ook voorkomen dat er een Qrabbelaar voor de groep komt. Als we geen alternatief hebben, dan vragen wij jullie om je kind thuis te houden.

 • Verjaardagen

  Als je kind jarig is, mag hij of zij uiteraard trakteren. Een gezonde traktatie heeft onze voorkeur, maar iets (kleins) te snoepen mag ook best wel!

  In elke groep is een traktatiemand aanwezig. De traktatie voor de gehele groep moet daar in passen. Hiermee houden we samen grip op de traktaties.

  Er wordt in de groepen 3 t/m 8 getrakteerd vlak voor de pauze. De leerlingen eten meteen daarvoor of daarna hun fruit. Dit heeft als doel het aantal eetmomenten voor de leerlingen te beperken, een preventieve maatregel in verband met tandbederf. Ook hierom willen we vragen om de traktatie qua formaat beperkt te houden.

Downloads