Zo ziet ons onderwijs eruit

Het is van groot belang dat je kind zich thuis voelt op school. De basis voor het leren ligt in het welbevinden van je kind. Als het zich prettig voelt, zal dat positieve effecten hebben op de onderwijsresultaten. Wij hechten veel waarde aan een pedagogisch klimaat waarin wederzijds respect, veiligheid en een goede en open omgang met elkaar centraal staan.

Onze beloftes

Op De Wentelwiek hebben we in ons schoolplan een aantal beloftes geformuleerd. Deze beloftes geven richting en vorm aan ons onderwijs.

 • Jij kunt bij ons leren op de manier die bij jou past
 • We helpen jou ontdekken waar je goed in bent
 • Wij zijn trots op jou
 • Jij leert bij ons wat je nodig hebt voor nu én voor jouw toekomst
 • Bij ons op school kun je veilig spelen, leren en werken
 • Op De Wentelwiek spelen, leren en werken we samen
 • Wij leren je zelfstandig, ondernemend en ontdekkend te zijn
 • Op De Wentelwiek krijg je ruimte voor jouw talent
 • Op De Wentelwiek staat jouw ontwikkeling centraal
 • Wij zijn open, transparant en hebben respect voor elkaar

Ons onderwijssysteem

Op onze school werken we vanuit het jaarklassen-systeem; de leerlingen vormen met leerlingen van hun eigen leeftijd een groep. Het werken met het jaarklassen-systeem stelt ons in de gelegenheid om, met name bij de vakken taal, lezen en rekenen, uitstekende instructie te geven en te differentiëren in drie niveaus.

We werken met moderne methodes. De methodes zijn voor ons geen doel op zich; ze zijn een hulpmiddel voor de leerkracht en dienen als ondersteuning bij het aanbieden van de lesstof.

Afgestemd aanbod

In ons schoolplan doen we een aantal beloftes over ons onderwijs aan jouw kind.

Enkele daarvan gaan over het afstemmen van ons onderwijs op de onderwijsbehoeftes van jouw kind.

 • Je kan bij ons leren op de manier die bij jou past
 • We helpen je te ontdekken waar je goed in bent
 • Op De Wentelwiek staat jouw ontwikkeling centraal

Hier kun je lezen op welke manier we hier vorm aan geven.

Instructievakken taal en rekenen

Bij de vakken taal, lezen en rekenen werken we met het directe instructiemodel. We starten en besluiten een les met de hele groep. Daarna begeleidt de leerkracht de kinderen op minimaal drie niveaus:

 • Het basisniveau
 • Het verrijkte niveau, voor kinderen die al snel losgelaten kunnen worden en veel zelf doen
 • Het verlengde niveau, voor kinderen die wat meer begeleiding en oefening nodig hebben

Binnen dit model kunnen alle kinderen zich ontwikkelen in hun eigen tempo en naar hun eigen behoefte.

Voor kinderen die extra ondersteuning of uitdaging nodig hebben vind je informatie bij ondersteuning.

Onze resultaten

Eindtoets basisonderwijs: rendementen van ons onderwijs. Onze leerlingen behalen bij de eindtoets scores die we van hen mogen verwachten; de resultaten komen overeen met hun capaciteiten. Dat weten we, doordat we de ontwikkeling van uw kind gedurende 8 leerjaren zorgvuldig volgen.

2021

Route 8

2022

Route 8

2023

Route 8

Schoolscore 203.8 203.1
Landelijk gemiddelde 208.0 200.0

 

Vervolgsucces op het voortgezet onderwijs

Onze leerlingen zijn succesvol op het VO; vrijwel al onze leerlingen zitten na drie jaar voorgezet onderwijs nog op het niveau van onderwijs dat aansluit bij hun schooladvies. We kunnen hieruit opmaken dat ons schooladvies in de regel goed aansluit bij de mogelijkheden van onzer leerlingen.

Hieronder tref je het aantal leerlingen aan van groep 8 dat uitgestroomd is per type vervolgonderwijs.

2020/2021 2021/2022 2022/2023
vwo 2 (8,3%) 2 (7,4%)
havo/vwo 3 (12,5%) 4 (14,8%)
havo 5 (20,8%) 5 (18,5%)
havo/vmbo-t 5 (20,8%) 6 (22,2%)
vmbo-t 6 (25%) 6 (22,2%)
vmbo-k/t 2 (7,4%)
vmbo lager 3 (12,5%) 2 (7,4%)
Totaal 24 27