Afgestemd aanbod

Sommige leerlingen hebben naast het verlengde niveau extra ondersteuning nodig.

Andere leerlingen gaan juist snel door de leerstof heen zodat zij extra uitdaging nodig hebben. Voor deze leerlingen is er het ‘levelwerk’ en de plusklas.

Aansluiten bij onderwijsbehoefte

Sommige leerlingen hebben op het gebied van hun taakaanpak, concentratie, betrokkenheid of hun gedrag extra ondersteuning nodig. Het kan ook zijn dat er sprake is van dyslexie, dyscalculie of een diagnose als AD(H)D of PDD-NOS.

We onderzoeken als school welke onderwijs- of ondersteuningsbehoefte jouw kind heeft en of wij als school (eventueel met hulp van anderen) kunnen aansluiten bij deze behoefte(s). Als ouder word je hier nauw bij betrokken.

Meer- en hoogbegaafdheid

Op elke school zitten leerlingen die hoogbegaafd zijn. Circa 2-5% van de leerlingen is hoogbegaafd. Door middel van een zorgvuldige route brengen we deze kinderen zo zuiver mogelijk in beeld. Niet alle leerlingen die opvallen door hoge testresultaten en een goed leervermogen zijn per definitie hoogbegaafd. Daarnaast worden onderpresteerders moeilijk herkend.

Levelwerk en plusklas

We willen ook voor meer-  en hoogbegaafde leerlingen, een passend onderwijsaanbod bieden. Daarom zorgen we er voor:

  • dat signaleren van meer- en hoogbegaafdheid zorgvuldig en transparant plaatsvindt
  • dat de lesstof voor deze kinderen compacter gemaakt wordt en verrijkt en verbreed wordt als dat nodig is met b.v. levelwerk
  • dat hoogbegaafde kinderen een speciaal lesaanbod krijgen, door middel van een plusklasochtend in de week, als zij dat nodig hebben