Kinderopvang

Kinderopvang 0 tot 4 jaar

Binnen ons Kindcentrum wordt kinderopvang en peuterwerk verzorgd door Korein. Kinderen van 0-4 jaar kunnen gebruik maken van dit aanbod. Er staat een stabiel team met professionele pedagogisch medewerkers. Korein is VVE gecertificeerd, waardoor er ook veel aandacht wordt besteed aan de taalontwikkeling van uw kind. 

 

Buitenschoolse opvang

Voor- en naschoolse opvang 4 tot 12 jaar

Binnen het Kindcentrum verzorgt Korein ook buitenschoolse opvang (BSO). Deze bestaat uit voor- en naschoolseopvang. Daarnaast is er vakantieopvang en is de BSO geopend op studiedagen van school.

In de BSO wordt elke dag een leuke activiteit aangeboden.

Klik hier voor meer informatie over de BSO