Eerste schooldag

 

Het binnen komen

We komen allemaal binnen in het halletje van de eigen groep.
Het streven is om afscheid te nemen in het halletje en uw kind alleen naar binnen te laten gaan. Natuurlijk verwachten we dat niet bij het kennismaken en de allereerste schooldag(en).
 

Fruit eten en overblijven

’s Morgens alles voor het fruit eten graag op de blauwe plank zetten, boven de jas en tas van uw kind.

De boterhammen  e.d. voor het overblijven in de tas van het kind laten zitten. Maar alles wat koel moet staan, bijv. melk, graag in de bak voor het overblijven. Dit wordt in de koelkast gezet.
 

Binnen komen, kaartje ophangen en werkje kiezen

De kinderen komen de klas binnen. Ze zoeken hun kaartje van het bordje en hangen dat op het werkbord. Even zwaaien door het raam en dan aan de slag met een werkje uit een kast. De dag is begonnen. Bij een verjaardag en meestal  ’s middags starten we in de kring. 

 

Verjaardag

Hun vijfde verjaardag is de eerste verjaardag die kinderen op de basisschool vieren. Starten op school is al spannend genoeg voor de meeste kinderen. 

 

Gymschoenen

Graag gymschoenen meegeven met de naam van uw kind erop. De gymschoenen blijven op school. Het is wenselijk dat de kinderen zelf hun schoenen aan kunnen doen (zonder veters bijv.)

 

Allergieën

Als uw kind een allergie heeft is dit natuurlijk op het inschrijfformulier gemeld. Het is echter prettig als u dit ook nog even met de leerkracht bespreekt.

 

Naschoolse opvang

Wilt u aan de leerkracht doorgeven op welke dagen u daar gebruik van maakt?