Plusklas "De Ontdekstek" in Nuenen

De Ontdekstek is de Plusklas van 6 Eenbes-scholen in Nuenen. Meer- en hoogbegaafde kinderen van deze scholen ontmoeten elkaar op dinsdagochtend (bovenbouw) en woensdagochtend (middenbouw). De Ontdekstek is dit schooljaar gevestigd in de Dassenburcht, de locatie wisselt om de 2 jaar.

Meer- en hoogbegaafdheid;

Binnen onze school werken de leerlingen die ook extra uitdaging nodig hebben aan levelwerk; dit is verdiepende, extra, lesstof. Zij doen dit samen met andere leerlingen en krijgen hierbij door de leerkracht extra ondersteuning.

De Nuenense Eenbesscholen hebben samen De Ontdekstek opgericht; de plusklas voor die leerlingen voor wie het reguliere onderwijsaanbod aantoonbaar te weinig uitdaging biedt. Eén dagdeel per week komen deze leerlingen samen op De Dassenburcht. Daar wordt projectmatig gewerkt aan verrijkende leerstof en is met name het ‘leren leren’ aan de orde.

 

In de Ontdekstek ontmoeten de kinderen andere begaafde kinderen. Ze krijgen uitdagend onderwijs dat een stuk verder gaat dan de kerndoelen. Ze krijgen zicht op zichzelf en op hun leerstijl. De kinderen worden uitgedaagd met filosofie, wetenschap, projecten en nieuwe media.

 

Aanmelden voor de Ontdekstek

Na overleg met het kind, de ouders en de Intern Begeleiders meldt de leerkracht een kind aan voor de Ontdekstek. 

 

 

In de Ontdekstek doen de kinderen onder andere mee aan de First Lego League (bovenbouw) en de Junior First Lego League (middenbouw). In een vriendschappelijke competitie ervaren ze hoe belangrijk het is om elkaar te helpen.

 

De First Lego League (FLL) daagt kinderen uit om de maatschappelijke rol van techniek te onderzoeken. Elke jaar is er een andere ‘Challenge’. Bijvoorbeeld: een robot ontwerpen, bouwen en programmeren. De kinderen voeren een onderzoek uit en presenteren de resultaten in de Ontdekstek, op hun eigen school en tijdens voorrondes van de FLL.

 

De Junior First Lego League (JrFLL) stimuleert de creativiteit en nieuwsgierigheid van jonge kinderen. Zij worden gemotiveerd de wereld om hen heen te ontdekken – waarbij ze merken dat zij zelf invloed hebben op de wereld.

Doelen en vaardigheden

Met de projecten uit de Ontdekstek leggen we een link naar de doelen en vaardighedenlijst van het nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling (SLO). Het doelenkader sluit aan op kenmerkende eigenschappen van (hoog)begaafde kinderen.

 

In de Ontdekstek – en in hun eigen groep – leren de kinderen:

 

  • Kritisch denken
  • Inzicht krijgen in zichzelf
  • Omgaan met anderen
  • Hoofd- en deelvragen stellen
  • Onderzoeken
  • Samenvatten, plannen en organiseren

 

Lees meer over de doelen en vaardighedenlijst.

Volg de Ontdekstek

Meer informatie? Ga naar www.ontdekstek.nl.

Volg de Ontdekstek op Facebook  & Twitter.