Missie en visie

Het is van groot belang dat uw kind zich thuis voelt op school. De basis voor het leren ligt in het welbevinden van uw kind. Als het zich prettig voelt, zal dat positieve effecten hebben op de onderwijsresultaten. Wij hechten veel waarde aan een pedagogisch klimaat waarin wederzijds respect, veiligheid en een goede en open omgang met elkaar centraal staan. 

 

Wij zijn een brede school die ambitie heeft om voor onze leerlingen de basis te leggen voor een leven lang leren en voor een toekomst als vindingrijke, actieve en betrokken mensen.


Wij bieden onderwijs waar iedere leerling uitgedaagd wordt om tot de beste resultaten te komen; ieder op zijn eigen niveau en rekening houdend met de verschillende leerstijlen van onze leerlingen.
We bieden een leeromgeving die zich kenmerkt door structuur en duidelijkheid, hierdoor creëren we een veilige leeromgeving. Daarnaast is er veel aandacht voor creativiteit en de (lichamelijke en emotionele) gezondheid van onze leerlingen.
Wij zoeken actief de samenwerking met ouders.

 

Op onze school vinden we dat ieder kind uniek is. Ieder kind heeft zijn talenten. Daarom denken we in kansen en in oplossingen, óók als uw kind iets extra's nodig heeft.

 

In ons jaarplan kunt u lezen waar wij dit schooljaar aan werken.

Op de pagina's 'onderwijs' en 'kwaliteit' kunt u verder lezen over de inhoud van ons onderwijs.

Dit zijn wij:

Betrokken

Op de Wentelwiek zijn we trots op ieder kind; op wie het is en hoe het zich ontwikkelt. Een luisterend oor en een helpende hand horen daar bij. We hebben steeds een open houding, naar de leerlingen, naar ouders en naar elkaar.

Professioneel

De leerlingen vormen voor ons het middelpunt van de school. We stemmen af op hun verschillende onderwijsbehoeftes. Onze leerkrachten verstaan hun vak.

We vinden het belangrijk dat ieders mening telt en dat we kunnen leven en leren in een open sfeer. Met u als ouders vormen wij een team rondom uw kind.

Leeromgeving

Wij zijn een veilige school voor iedereen. Een veilige plek waarin we respectvol met elkaar en de omgeving omgaan. In een sfeer van openheid en vertrouwen. Regels en afspraken worden door iedereen nageleefd en we spreken elkaar daarop aan.

Zelfbewust

Bij ons op school is niemand te jong of te oud om te leren of te veranderen; we leren van onze ervaringen. We zijn helder, duidelijk, en transparant. We staan open voor de mening van anderen en doen dit vanuit respect en positiviteit.

We hechten veel waarde aan gezond gedrag; op een prettige en respectvolle manier met elkaar omgaan. Sport, bewegen en gezonde voeding vinden we belangrijk.

Inspirerend

We werken met moderne methodes en prikkelende, coöperatieve werkvormen. Leerlingen worden uitgedaagd om samenwerkend te leren en zelf te ontdekken. Onze leerkrachten weten de leerlingen te enthousiasmeren en uit te dagen het beste uit zichzelf te halen.

Vernieuwend

De Wentelwiek is in beweging, net als de wereld om ons heen. Met open vizier zijn we steeds op zoek naar nieuwe lesmaterialen die uitdagen, stimuleren en aansluiten bij onze leerlingen.