Jaarverslag MR

Jaarverslag 2016/2017

 

Ook het schooljaar 2016/2017 heeft de MR regelmatig overlegd met de directie van de Wentelwiek over onderwerpen die belangrijk zijn voor ouders en de school. Het gevolg hiervan is dat het schoolplan, het zorplan, het pestprotocol, het beleid gewenst gedrag, het formatieplan en het aantal onderwijsgroepen is goedgkeurd en vastgesteld door de MR.

 

Tevens is een enquête onder ouders uitgezet betreffende  een evaluatie van het continurooster en zijn de eerste stappen gezet naar een integraal veiligheidsplan en een communicatieplan. Daarnaast heeft de schoolbegroting immer de aandacht van de MR.